Tải LiveTube Player

Link Tải LiveTube Player chính thức:


LiveTube Player

Livetube Player là 1 ứng dụng miễn phí, tạo ra nổi bật để cho phép người sử dụngxem video trên những mạng cộng đồng YouTube và Last.fm.Bạn cũng có thể share video lên Facebook, Twitter, Youtube, truy cập vào Youtube playlists, xem video ở chế độ toàn MH.
LiveTube Player

Dưới đây là 1 vài chức năng chính của "LiveTube Player":

- Bạn có thể xem video trên YouTube cùng chế độ xem toàn MH.- Bạn có thể tìm video trên YouTube thực sự nhanh, điều khiển những danh bạ nhạc của bạn trên YouTube hay xem những danh bạ nhạc của người sử dụng khác.- Bạn có thể tìm trên YouTube bằng việc sử dụng nhiều tiêu chí tìm khác nhau và được kết quả thống nhất.- Bạn dễ up những bài hát mà bạn ưa thích trên những mạng cộng đồng như Facebook và Twitter.- Bạn có thể tìm ra ra những bài hát giống nhau của những ca sĩ mà bạn ưa thích, hay xem những video clip của những ca khúc trên những mạng cộng đồng như Last.fm hay trên YouTube.


Link Tải LiveTube Player mới nhất: