Tải LogOn Screen Changer

Link Tải LogOn Screen Changer chính thức:


LogOn Screen Changer - Thay đổi ảnh màn hình đăng nhập Windows 7

LogON Screen Changer là ứng dụng giúp bạn chọn một tệp ảnh để làm background đăng nhập của bạn.Mọi thứ bạn phải làm bây giờ đấy là chọn lựa một hình ảnh và sau đấy Logon Screen Changer sẽ thực hiện những quy trình còn lại gồm có có hạn kích thước file. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có cơ hội khôi phục lại MH đăng nhập mặc định bất kì khi nào mà bạn muốn.
LogOn Screen Changer


Link Tải LogOn Screen Changer mới nhất: