Tải LotApps Free PDF to SWF Converter

Link Tải LotApps Free PDF to SWF Converter chính thức:


LotApps Free PDF to SWF Converter

LotApps Free PDF to SWF Converterlà 1 phần mềm miễn phí có thể chuyển đổi ngẫu nhiên tài liệu Adobe PDFthành Macromedia Flash (SWF) movie mà vẫn giữ nguyên cách bố trílúc đầu, đồ họa hình ảnh và định dạng. Lúc chuyển đổi, bạn được phép thưởng thức nó trên máy nghe nhạc flash hay share với bạn bè trên website.Các chức năng chính:Nhanh chóng chuyển đổi tài liệu PDFthành định dạng SWF
Cho phép chuyển đổi hàng loạt
Hỗ trợ mật khẩu bảo vệ file PDF
Độc lập và ko cần cài đặt
Hỗ trợ xuất khẩu những tệp Flash (. Swf)
Hỗ trợ Adobe PDF 1.0—1.7 formats (.pdf)
Hỗ trợ chuyển đổi những file PDF được mã hóa


Link Tải LotApps Free PDF to SWF Converter mới nhất: