Tải LucidLink Wireless LAN Security

Link Tải LucidLink Wireless LAN Security chính thức:


LucidLink Wireless LAN Security

LucidLink Wireless LAN Security là ứng dụng giải pháp bảo vệ mạng LAN ko dây. LucidLink Wireless LAN Security cho phép bảo vệ mạng ko dây gia đình 802.11 trước những nguy cơ truy nhập trái phép bằng phương pháp định danh 802.1x và kỹ thuật mã hoá Wi-Fi Protected Access (WPA) cao cấp.
Chương trình đi ở chế độ server/khách (server/client), chỉ cho phép những mục tiêu máy khách khi có sự chấp thuận của quản trị hệ thống mới được quyền truy nhập vào mạng ko dây.

Chương trình có giao diện rất dễ dàng, tương thích cùng những điểm truy cập ko dây và card mạng NIC (giúp chế độ bảo mật 802.1X).


Link Tải LucidLink Wireless LAN Security mới nhất: