Tải LuJoSoft Rename-All

Link Tải LuJoSoft Rename-All chính thức:


LuJoSoft Rename-All

LuJoSoft Rename-All là ứng dụng miễn phí hoàn toàn, giúp bạn nhanh lẹ đổi tên hàng loạt những tệp với một lúc cực kỳ hiệu quả và dễ. Chương trình này thực sự tiện dụng cho những người có bộ sưu tập lớn những file ảnh (như file mp3, ảnh và những file hệ thống).
LuJoSoft Rename-All

Các chức năng của "LuJoSoft Rename-All":

- Portable.- Thêm nội dung vào tên file.- Xóa bỏ ngẫu nhiên nội dung nào trong tên file.- Thay thế ngẫu nhiên nội dung nào trong tên file.- Có thể sử dụng tất cả những chữ thường, chữ hoa hay viết hoa đã từ.- Tự động định dạng.- Xóa bỏ tất cả những số hiện có.- Có thể xem trước.- Nếu như thao tác nhầm lẫn có thể quay lại.

Cách sử dụng:

1. Chọn một Folder chứa những tệp để đổi tên.2. Chọn loại file bạn có ý định đổi tên cũ:.. jpg3. Xác định những nguyên tắc đổi tên, có xuất hiện 20 quy tắc.4. Nhập một định dạng để tự động đánh số nếu quan trọng.

Yêu cầu hệ thống:

- Net framework 3.5 SP1.


Link Tải LuJoSoft Rename-All mới nhất: