Tải Lupas Rename 5.0

Link Tải Lupas Rename 5.0 chính thức:


Lupas Rename 5.0

Lupas Rename là 1 tool thực sự mạnh và được tạo ra hoàn chỉnh, nó hỗ trợ bạn đổi tên file hàng loạt.Có vô số tính năng có ích trong Lupas Rename.
Đổi tên bằng việc thay một hoặc nhiều chuỗi, thay đổi chữ hoa thành chữ hay và ngược lại, cắt bớt một vài ký tự bên trái hay bên phải, chèn vào một chuỗi trước hay sau tên file, đổi thành chữ hoa chữ cái thứ nhất trong mỗi từ,thay thế phần mở rộng, tự động đánh số thứ tự cho file/Folder.Tuy rằng có vô vàn tính năng, giao diện lại thực sự gọn và dễ sử dụng, Lupas Rename cũng có thể tạo ra những file batch từ những chọn lựa đổi tên file của bạn, để sau này bạn được phép sử dụng file batch đấy thực hiện việc đổi tên.
Tổng hợp


Link Tải Lupas Rename 5.0 mới nhất: