Tải Luxand Blink (64-Bit)

Link Tải Luxand Blink (64-Bit) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Luxand Blink (64-Bit)

Nếu như laptop hay desktop của bạn đang được trang bị webcam, bài viết dưới đây sẽ chỉ bảo bạn cách thức để sử dụng webcam tạo phải tính năng bảo mật bằng khuôn mặt để đăng nhập vào Windows.

Để tăng cường bảo mật khi đăng nhập hệ thống, một số loại laptop cao cấp trang bị chức năng bảo mật bằng vân tay, hoặc thậm chí sử dụng khuôn mặt để đăng nhập vào hệ thống.

Cho dù laptop của bạn ko được trang bị chức năng này, tuy nhiên nếu được trang bị webcam, bạn vẫn còn thể sử dụng chức năng đăng nhập bằng khuôn mặt để tăng cường năng lực bảo mật cho hệ thống cùng sự giúp đỡ của Luxand Blink!.

Luxand Blink! 2.1 là ứng dụng miễn phí, cho phép người sử dụng sử dụng chính khuôn mặt của mình để đăng nhập vào tài khoản sử dụng Windows, thay bởi vì nên gõ mật khẩu như trước đây.

Không chỉ cần tác dụng cùng laptop, nếu máy tính bàn được trang bị webcam, bạn vẫn còn thể sử dụng Luxand Blink! tương tự như trên laptop.

Chú ý: Windows của bạn cần được khởi tạo những tài khoản sử dụng hay đặt mật khẩu đăng nhập cho tài khoản Administrator. Nếu như chưa biết cách tạo mật khẩu cho tài khoản hay tạo mới tài khoản người sử dụng, phần cuối bài sẽ chỉ bảo bạn cách thức thực hiện.


Link Tải Luxand Blink (64-Bit) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)