Tải Lyrics Finder cho iOS

Link Tải Lyrics Finder cho iOS chính thức:

Lyrics Finder cho iOS là phần mềm tìm lời bài hát và video clip Youtube cho những bài hát trên iPhone/iPad.
Lyrics Finder cho iOS

Chức năng:

Cơ sở dữ liệu lời bài hát được cập nhật mỗi ngày
Điều chỉnh kích thước phông chữ
Chuyển lời bài hát vào máy tính qua share file USB iTunes
Hình nền đa dạng
Hiển thị Album Art
Hỗ trợ xoay ngang MH
Hỗ trợ AirPlay
In lời bài hát trên máy tin giúp AirPlay
Theo dõi tình hình nghe nhạc của những người khác trên tường Twitter
Điều khiển chơi nhạc bằng máy nghe nhạc iPhod hay nút tai nghe
Trình duyệt lời bài hát cho lời từng lưu
Minh Lộc


Link Tải Lyrics Finder cho iOS mới nhất: