Tải Magic Button

Link Tải Magic Button chính thức:


Magic Button - Quản lý và đóng các ứng dụng đi trên Pocket PC

Task Manager cùng một tính năng tuyệt vời: hiển thị icon những chương trình đang đi trên taskbar tương tự task bar bên dưới MH của máy PC lớn vậy. Với Magic Button chỉ có một nhấn chuột duy đặc biệt bạn được phép chuyển đổi chương trình ngay lập tức.

Ngoài ra, Magic Button cũng có những tính năng thông dụng của một task manager như đóng hẳn chương trình khi nhấn chuột nút Close, đóng tất cả những chương trình, chuyển đến MH Today,...
Tổng hợp


Link Tải Magic Button mới nhất: