Tải Magic FLAC to MP3 Converter

Link Tải Magic FLAC to MP3 Converter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Magic FLAC to MP3 Converter

Magic FLAC to MP3 Converter là tool chuyển đổi tệp FLAC thành MP3, WMA, WAV. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm để chia bé những file FLAC từ tệp CUE ...Phần mềm này thực sự dễ sử dụng, chỉ có chọn những tệp và định dạng đầu ra.
Magic FLAC to MP3 Converter
Các chức năng chính của “Magic FLAC to MP3 Converter”:
- Chuyển đổi tệp FLAC thành MP3.- Có thể nhập thông báo từ tệp CUE, bạn ko phải tách chúng bằng tay.- Có thể sử dụng phần mềm để chuyển đổi nhiều tệp FLAC, chuyển đổi tệp CUE thành MP3 hoặc WMA trong với một thời gian.- Hiệu suất chuyển đổi cao, được cung cấp cùng bộ mã hóa LAME mới.- Dùng nó để chuyển đổi những file FLAC thành MP3 chỉ sau một phút.


Link Tải Magic FLAC to MP3 Converter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)