Tải Magic Flash Decompiler 5.0

Link Tải Magic Flash Decompiler 5.0 chính thức:


Magic Flash Decompiler 5.0

Magic Flash Decompiler là ứng dụng dịch ngược SWF chuyên nghiệp cung cấp một kho tàng tool dành cho những ai có ý định trích những thành phần, biên tập những giấy tờ động và những hình ảnh đính trong tệp Flash. Bạn có thể dễ chuyển đổi qua lại giữa đôi định dạng SWF và EXE. Cũng như những tiện ích khác trong lĩnh vực này.
Magic Flash Decompiler giúp bạn trích xuất những thành phần trong tệp SWF như hình ảnh, nét vẽ, âm thanh, phông, giấy tờ, nút bấm, mục tiêu flash movie, mã lệnh và khung hình từ ngẫu nhiên tệp SWF. Chương trình làm việc suông sẻ và trong kiểm soát của bạn, tốt độ làm việc nhanh. Chương trình được tạo ra cho hầu hết những ai cần trích xuất những thành phần từ những đoạn phim Flash, chỉ có mua Magic Flash Decompiler để sử dụng nó hiệu quả hơn trong công việc của bạn.
Tổng hợp


Link Tải Magic Flash Decompiler 5.0 mới nhất: