Tải Magic PDF Password Recovery

Link Tải Magic PDF Password Recovery chính thức:

Magic PDF Password Recovery là tool khôi phục/xóa bỏ mật khẩu trong tài liệu PDF nhanh lẹ. Nó có thể xóa bỏ mật khẩu của chủ sở hữu trong một giây.Công cụ khôi phục mật khẩu mở bằng phương pháp hiệu quả gồm có brute-force và dictionary attack. Nó giúp trạng thái lưu và khôi phục lại. Bạn có thể dừng lại các giai đoạn khôi phục bất kì khi nào và tiếp tục lần sau.
Magic PDF Password Recovery

Các chức năng chính:

• Khôi phục mật khẩu cho tất cả những bản của tài liệu PDF.• Hủy bỏ mật khẩu của chủ sở hữu trong một giây.• Hỗ trợ trạng thái lưu và khôi phục lại.• Là phần mềm dễ sử dụng, chỉ có một số cú click chuột.• Nhanh chóng.• An toàn, nó ko sửa đổi những tệp lúc đầu hay chạm vào hệ thống.• Khôi phục hiệu quả bằng phương pháp hiệu quả gồm có brute-force và dictionary attack.• Giao diện người sử dụng dễ sử dụng.


Link Tải Magic PDF Password Recovery mới nhất: