Tải MAil Recovery

Link Tải MAil Recovery chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


MAil Recovery

Khôi phục và sửa chữa những file cơ sở dữ liệu thư điện tử từng bị hỏng, lỗi của Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird và TheBat thực sự nhanh lẹ và chắc chắn tự động. Mail Recovery sẽ tự động định vị, khôi phục và sửa chữa những cơ sở dữ liệu thư điện tử từng bị hỏng, ngay cả khi ổ cứng bị hỏng nặng, bị tái format hay chắc chắn không thể truy cập được.
MAil Recovery
Mail Recovery kết hợp chế độ chắc chắn tự động và giao diện người sử dụng tiện dụng cùng công nghệ khôi phục dữ liệu hiện đại được cung cấp bởi RaidLabs File Uneraser và đc xây dựng để khôi phục dữ liệu từ những ổ cứng từng bị hỏng. Công nghệ khôi phục được sử dụng trong Mail Recovery sẽ hỗ trợ nó có thể định vị cơ sở dữ liệu thư điện tử từng bị xóa, sửa chữa thư điện tử bị hỏng, và thậm chí là tìm những liên hệ, message trên ổ cứng không thể mở trong Windows. Mail Recovery làm việc cùng tất cả những bản của Windows và khôi phục message, bản đính kèm, liên hệ, sổ chỗ ở, lịch làm việc, những tác vụ,...


Link Tải MAil Recovery mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)