Tải Mailbell

Link Tải Mailbell chính thức:

Mailbell có năng lực kiểm tra thư ngay trên Server của nhà cung cấp dịch vụ mail giúp POP3, IMAP, IMAP-SSL, MAPI, Hotmail. Ngoài ra Mailbell còn hỗ trợ bạn né được những nguy hiểm hay gặp cho việc quản lý thư tín. Việc thứ nhất là bạn nên làm sau khi cài đặt hoàn tất là: Tạo một Account (tài khoản hộp thư) để Mailbell có thể phục vụ bạn. Ngay cửa sổ chính. Bạn chọn Account - Add. Bạn nên cấu hình những thẻ cho chính xác:Thẻ General:
Dòng Label: tên của account (bạn được phép đặt tuỳ thích).
Dòng Email Address: nhập vào chỗ ở Email của bạn.
Check mail every: mục này sẽ hỗ trợ cho bạn tiết kiệm được thời gian lẫn tiền bạc bởi vì nếu bạn đã sử dụng Outlook Express hoặc Outlook thì bạn cũng biết là chỉ lúc nào nhấn nút Send and Receive thì chúng mới kiểm tra trên sever và lấy thư về. Mailbell sẽ check mail theo thời gian định sẵn để nhắc nhở bạn. Đây là chức năng tuyệt vời, bạn phải chọn là 25 giây là thích hợp nhất.
Thẻ Access:
Type of Email Server: nên chọn POP3 mail account.
Incoming mail server: tùy theo nhà cung cấp hộp thư của bạn mà sẽ có giá trị khác nhau.
Username/password: nhập vào tên và mật khẩu của hộp thư.
Đến đây là bạn từng hoàn tất các giai đoạn tạo một account. Bạn chắc chắn có thể tạo nhiều Account bởi vì Mailbell chưa có có hạn việc đó.
Vài tính năng nổi bật của MaillBell

Thông báo thư xuất hiện bằng một cửa sổ pop-up chung cùng âm thanh tuyệt vời.
Mailbell cung cấp cho bạn bốn phong cách chuông: bell, jingling, piano, silent dưới dạng file *.wav. Nhưng bạn cũng có thể tạo cho mình một phong cách chuông nổi bật. Sau đấy chọn Tools --> Email Notification Options để chọn âm thanh mà bạn tạo ra. Và định thời gian lặp lại để nhắc nhở ở dòng Repeat every.
Thông tin chi tiết về số lượng, dung lượng, tiêu đề, thời gian thư được gửi và cả nội dung.
Xem hay delete thư ngay trên Server. Đây là chức năng chính và tuyệt vời của Mailbell. Nó sẽ hỗ trợ bạn né được những phức tạp hay gặp như: Spam (thư rác), bom thư (gửi thư hàng loạt hay gửi kèm file dung lượng lớn), thư mang Virus, trojan, .... Bạn nên dưa vào tiêu đề và nội dung căn bản (tỏ ra dưới dạng text) của thư để đoán những thư mình ko phải có.
Để xoá thư ngay trên Server, bạn chọn thư đấy và nhấn nút Delete thì nó sẽ được đánh dấu gạch chéo (mark). Khi này icon sẽ sáng lên, bạn nên kích hoạt nó thì thư sẽ được xóa.Nhưng lúc này thư vẫn chưa mất hẳn mà vẫn có nằm trong “thùng rác” (Trash) trên Server của nhà cung cấp. Muốn delete triệt để thì bạn nhấn vào icon dẫn xuất hiện hộp thoại Trashed Mail và cùng nhấn phím Delete thì thư này sẽ mất chạy chắc chắn.Việc làm trên tuy hơi rắc rối một chút tuy nhiên lại là sở trường của Mailbell cho việc phân loại thư rác. Nếu như bạn được một thư rác, bạn chọn thư đấy và nhấn vào icon Bad Mail để đưa chỗ ở này vào “danh bạ đen”. Từ nay nếu nhận thư từ chỗ ở đấy thì tất cả sẽ được đánh dấu và bạn sẽ dễ xoá nó.Tương thích chắc chắn cùng chương trình Outlook Express và Outlook. Có năng lực bảo vệ chương trình bằng mật khẩu. Để thiết lập bạn chọn Tools - Basic Configuration - chọn thẻ Passwords.
Theo TTO


Link Tải Mailbell mới nhất: