Tải Mailit cho Mac

Link Tải Mailit cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Mailit là plug-in thư điện tử toàn diện dành cho FileMaker. Gửi và nhận thư điện tử cùng plug-in mạnh mẽ và thân thiện cùng người sử dụng này. Không cần thêm bất cứ ứng dụng thư điện tử ngoài nào nữa. Người sử dụng có thể gửi thư điện tử có giàu nội dung, script những tùy chỉnh và quản lý nhiều tài khoản với lúc. Bên cạnh đó, bạn còn quản lý được những bản đính kèm đối cùng thư điện tử message gửi chạy hay xuất hiện từ FileMaker.
Mailit cho Mac

Các chức năng chính:

Plug-in FileMaker 11, 10, 9, 8.x và 7 dành cho Windows và Mac OS X.
Tương thích cùng FileMaker Server SSS (Server Side Scripting) và IWP (Instant Web Publishing)
Gửi và nhận thư điện tử ngay trong FileMaker
Xem trước những message cùng ảnh bằng việc sử dụng FileMaker Web hay trình duyệt web mặc định
Download bản ghi của giao thức POP3 đc lưu trữ trong mục container, cho phép share bản ghi cùng nhóm làm việc
Unicode và mã hóa cục bộ được giúp đối cùng những message xuất hiện và đi
Kết nối SSL đến máy chủ IMAP, POP3 và SMTP
Các file và ảnh từ mục container được sử dụng như bản đính kèm
Các bản đính kèm có thể mở trực tiếp trong FileMaker
Gửi giấy tờ định dạng FileMaker
Gửi FileMaker nhiều trang theo dạng email.


Link Tải Mailit cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)