Tải Mailtron Gateway X cho Mac

Link Tải Mailtron Gateway X cho Mac chính thức:

Tải về máy (160,6 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Mailtron Gateway X cho Mac

Mailtron Gateway là 1 gateway email, cho phép truy cập đồ họa đến fetchmail (tải mail từ máy mail của ISP).
Các chức năng của Mailtron Gateway gồm có:Hỗ trợ đa domail từ một tài khoản thư điện tử đơn.
Hỗ trợ đa gateway.
Mailtron Gateway dành cho Mac OS X có những chức năng:
Phát hiện giao thức tự động.
Hỗ trợ IMAP
Chương trình có thể sử dụng liên kết cùng bất cứ server SMTP mail.
Phiên bản mới này có:Vá lỗi tương thích cùng những quyền folder của Mac OS X Tiger.
Tích hợp cùng key đăng ký Kagi.


Link Tải Mailtron Gateway X cho Mac mới nhất:

Tải về máy (160,6 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)