Tải Malwarebytes Anti-Rootkit

Link Tải Malwarebytes Anti-Rootkit chính thức:


Malwarebytes Anti-Rootkit - Phát hiện và ngăn bớt rootkit

Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR) là 1 tool miễn phí được tạo ra để hỗ trợ người sử dụng nhanh lẹ tìm ra và xóa bỏ những loại phần mềm độc hại hoạt động ở chế độ ẩn và tinh vi, hoặc còn được biết xuất hiện cùng tên gọi là “Rootkit”.Rootkit hay có năng lực tìm ra thành phần cần thiết nhất của hệ điều hành và ẩn sự tồn tại của một vài tiến trình và chương trình độc hại để bỏ qua những phương pháp tìm ra thông thường. Bên cạnh đó, rootkit còn cho phép truy cập vào máy tính để thực hiện một vài thay đổi đối cùng hệ thống. Với Malwarebytes Anti-Rootkit, giờ đây người sử dụng chắc chắn có thể thấy là yên lòng bởi vì nó cung cấp một chế độ quét toàn diện để kiểm tra rootkit, gồm có cả: trình điều khiển, MBR và VBR.
Malwarebytes Anti-Rootkit
Bên cạnh đó, Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR) từng được thử nghiệm và thể hiện là là có hiệu quả thực sự lớn cho việc chống lại những loại rootkit sau:
  Các rootkit tấn công trình điều khiển hoạt động ở chế độ Kernel, chả hạn như: TDL1, TDL2/TDSS, MaxSS, Srizbi, Necurs, Cutwail, vv.
  Nhúng mã độc vào trong những tệp cần thiết của một hệ điều hành, chả hạn như: TDL3, ZeroAccess, Rloader.
  Những mã độc tấn công Volume Boot Record như: Cidox
  Mã độc tấn công bảng phân vùng ổ đĩa như: SST, Elureon
  ZeroAccess
  Và nhiều hơn nữa


Link Tải Malwarebytes Anti-Rootkit mới nhất: