Tải MAPILab Toolbox cho Outlook 3.2

Link Tải MAPILab Toolbox cho Outlook 3.2 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


MAPILab Toolbox for Outlook 3.2

Công cụ này mang xuất hiện 18 add-on cho Outlook như kiểm tra xem bạn có quên đính kèm tệp vào thư điện tử trước khi gửi chạy hoặc chưa trong khi add-on khác giúp bạn chọn lựa tệp đính kèm nào sẽ được bảo mật và cái nào thì không. Phần add-on định ngày giờ để một thư điện tử được gửi đi, gửi hàng loạt thư điện tử hoặc tự điền nội dung trong email... sẽ là những tính năng kỳ thú mà MAPILab Toolbox for Outlook mang lại.

MAPILab Toolbox for Outlook gắn kết trực tiếp vào Outlook phải người sử dụng có thể bật/tắt tùy ý.
Theo TTO


Link Tải MAPILab Toolbox cho Outlook 3.2 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)