Tải Master Keystroke Logger

Link Tải Master Keystroke Logger chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Master Keystroke Logger

Master Keystroke Logger là 1 bộ keylogger giúp bạn tìm ra những gì mà người sử dụng khác đang thực hiện tên máy tính của mình khi bạn ko ở bên cạnh nó. Chương trình được tạo ra trong việc kiểm tra máy tính và kiểm tra những việc làm máy tính một cách bí ẩn. Master Keystroke Logger chỉ ghi lại những phím được bấm. Nếu như bạn có ý định nhiều hơn thế nữa, nên tìm thêm những tool khiến Master Keystroke Logger có thể ghi lại bất kì thứ gì bạn có ý định tại ElectraSoft. Để được những tool cùng những tính năng ghi mở rộng, bạn nên liên lạc cùng những nhân viên của ElectraSoft. Với một mức phí, họ sẽ tùy chỉnh Master Keystroke Logger để thực hiện chính xác những gì bạn phải thực hiện.


Link Tải Master Keystroke Logger mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)