Tải MATLAB Mobile cho iOS

Link Tải MATLAB Mobile cho iOS chính thức:

MATLAB Mobile là desktop gọn nhẹ trên thiết bị iOS cùng tính năng truy cập đến phần MATLAB đang đi trên MathWorks Cloud hay trên PC của bạn. Từ sự thuận tiện của thiết bị di động, bạn được phép dễ đi những script, tạo ra số liệu, và xem kết quả.
Chức năng chính:

 • Truy cập vào MATLAB qua dòng lệnh.
 • Truy cập vào ko gian làm việc MATLAB.
 • Khả năng xem số liệu MATLAB trên thiết bị iOS.
 • Ghi lại những dòng lệnh được nhập trên thiết bị di động trong lịch sử dòng lệnh của bạn.
 • Bàn phím tùy chỉnh trên những thiết bị iOS.
 • Kết nối MathWorks Cloud.
 • Kết nối Windows, Mac, và Linux.

 • Hạn chế

  MATLAB Mobile ko giúp:
 • Các ứng dụng MATLAB như Curve Fitting hoặc Signal Analysis.
 • MATLAB Editor.
 • Mỗi trường đồ họa Simulink, tuy nhiên lệnh sim được giúp tại dòng lệnh MATLAB Mobile.
 • Tương tác cùng số liệu 3D.
 • Bàn phím tùy chỉnh trên những thiết bị Android.

 • Yêu cầu hệ thống

  Một trong những license MATLAB dưới đây:
 • License chuyên nghiệp hay học thuật cho R2012a hay mới hơn cùng hợp đồng MathWorks Software Maintenance Service mới nhất.
 • MATLAB và Simulink Student bản R2012a hay mới hơn.
 • MATLAB Connector được cài đặt trên với máy tính cùng MATLAB.
 • Yêu cầu iOS:
 • iPhone, iPad, hay iPod touch.
 • iOS 4.0 hay mới hơn.
 • Lúc truy cập cùng máy tính, MATLAB Mobile và MATLAB Connector được sử dụng sau tưởng lửa trên hệ thống mạng riêng tư. Hãy sử dụng Virtual Private Network (VPN) qua mạng Internet công cộng hay bằng 3G hoặc 4G.
  MATLAB Mobile cho iOS
  MATLAB Mobile cho iOS
  MATLAB Mobile cho iOS
  Đặng Hương


  Link Tải MATLAB Mobile cho iOS mới nhất: