Tải Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội mới nhất

Link Tải Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội mới nhất chính thức:

Tải về máy (354,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong quân độị được mtaive.com tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội là mẫu bản tự kiểm điểm bình luận các giai đoạn công tác, phấn đấu của mình về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và kết quả học tập thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung trong mẫu bản tự kiểm điểm gồm có những phần tự bình luận ưu, khuyết điểm của bản thân và phương hướng khắc phục. Mời những bạn chung tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ ……………………

CHI BỘ ……………….........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------
 …….. , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Năm 20…)

Họ tên: ………………….................................….. Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền đoàn thể: …………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………

Chi bộ: …………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả công tác.

1. Về tư tưởng chính trị:

- Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào đối tượng độc lập dân tộc và chủ nghĩa cộng đồng; tin tưởng, trung thành cùng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường chạy lên chủ nghĩa cộng đồng; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

- Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm cần thiết của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; ko tránh né trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, ko trung bình chủ nghĩa, ko làm việc đại khái, qua loa, yếu hiệu quả; Luôn hết lòng bởi vì nước, bởi vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, thử thách được giao.

- Trong tự phê bình ko giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình ko nể nang, tránh tránh, va chạm, đấu tranh cùng cái sai; ko lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, ko vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình cùng động cơ riêng tư trong sáng.

- Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; ko kén chọn chức vụ, địa điểm công tác; sẵn sàng nhận thử thách ở nơi xa, nơi có khốn khó.

- Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói chạy hai cùng làm; kể và làm nhất quán cùng nhau.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Bản thân luôn bảo toàn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác ko tỏ thái độ quan liêu, ko mưu lợi riêng tư, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; chưa có tư tưởng cục bộ, bè phái và những biểu hiện cơ hội, thực dụng; ko gây mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của mình.

- Kiên quyết đấu tranh cùng những biểu hiện sai trái, ko nể nang, ko thành kiến hay có ý tư thù đối cùng người góp ý, phê bình cho mình; ko tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; ko đi hay chấp nhận đi chức, đi quyền.

- Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, ko mê tín dị đoan; ko cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê kđôi trung thực tài sản, thu nhập riêng tư và gia đình hàng năm.

- Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

- Luôn giữ mối quan hệ tốt cùng quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ những buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

3. Về thực hiện chức trách, thử thách được giao:

- Trong năm 20… đơn vị làm xong xuất sắc thử thách được giao.

- Đối cùng thử thách được giao, tôi luôn quyết tâm làm xong tốt.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

- Luôn tuân thủ những Quy định về những điều đảng viên ko được làm và những quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên lạc cùng cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết cùng nhân dân. Đối chiếu cùng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, học hỏi sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh cùng những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, kể ko chạy hai cùng làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Bản thân là cán bộ, đảng viên phải tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách thử thách được giao. Nêu cao khả năng chính trị của mình trong đấu tranh ngăn bớt, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

6. Về kết quả học tập và thực hiện như tư tưởng, đạo đức kiểu Hồ Chí Minh của bản thân:

Nhận thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những việc căn bản của cách mạng Việt Nam... Đạo đức Hồ Chí Minh là không bao giờ trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,... Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là cư xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, kể chạy hai cùng làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, cùng tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, thử thách mới.

Kết quả học tập và thực hiện như tư tưởng, đạo đức, kiểu Hồ Chí Minh của bản thân:

- Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tỏ ra cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ cùng nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những tệ nạn tham nhũng, tiêu cực

- Tham gia những hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đấy có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác điều hành và cho vào thêm kiến thức của bản thân.

- Luôn gần gũi cùng đồng nghiệp, CBCNV trong Đội tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa những CBCNV ko tạo khoảng cách, nhận ra đối xử. Tìm hiểu tình cảnh gia đình, sức khỏe, tâm tư, tình cảm của đã CBCNV. Luôn bởi vì lợi ích tập thể, tự giác trong những công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

- Đối cùng công việc luôn làm xong ở mức độ cao nhất. Luôn tìm tòi tiếp thu để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.

 II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

- Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình hai khi còn nóng nảy khi chỉ đạo và giao tiếp cùng mọi người.

Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng vận hành lưới điện an toàn, liên tiếp ngày càng cao.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

- Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tham gia những khóa huấn luyện và tự huấn luyện lại;

- Phân công, phân nhiệm cụ thể trong Đội. Tạo thoái quen hòa nhã cùng mọi người.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

Hoàn thành tốt thử thách.

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

……………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………..........................

Chi bộ phân loại chất lượng:...................................................................................

………………………………………………………………………………………

………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

 

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………

……………………………………………………………………………………..

…………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY


Link Tải Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội mới nhất mới nhất:

Tải về máy (354,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)