Tải Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Link Tải Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước chính thức:

Tải về máy (405,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu bản công nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu 05-ĐCSDTK/KBNN được sử dụng để xác minh số dư tiền gửi tại kho bạc Nhà nước qua số dư đầu kỳ, phát sinh tăng, giảm trong kỳ và số dư cò lại cuối kỳ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 61/2014/TT-BTC chỉ bảo đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện vận dụng Hệ thống thông báo quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời những bạn chung tham khảo. 

                                                                                                          

                                                                                                                       Mẫu số: 05-ĐCSDTK/KBNN


BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN 

Tháng /năm

Tên đơn vị…………………………….................................................……… Mã ĐVQHNS...............................

Địa chỉ giao dịch:...............................................................................................................................................

Tài khoản …….....................................…… Cấp………….. Mã CTMT, DA và HTCT ......................................

                                                                                                Đơn vị: đồng

Diễn giải

Số liệu tại đơn vị

Số liệu tại KBNN

Chênh lệch

Nguyên nhân

Số dư đầu kỳ

 

    

Phát sinh tăng trong kỳ

    

Phát sinh giảm trong kỳ

    

Số dư cuối kỳ

 

    

 

..............., ngày……. tháng……. năm…….

Xác nhận của Kho bạc Nhà nước

..............., ngày……. tháng……. năm…….

Đơn vị sử dụng ngân sách

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

 


Link Tải Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước mới nhất:

Tải về máy (405,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)