Tải Mẫu bảng mô tả công việc

Link Tải Mẫu bảng mô tả công việc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Cách viết bảng miêu tả công việc

Làm như nào để viết một bản miêu tả công việc tốt? Một thực tế đáng tiếc trong quản lý nhân sự tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là bản miêu tả công việc hay được coi như một bản giao việc, chủ kém liệt kê những đầu việc một cách sơ sài, dẫn xuất hiện bản miêu tả công việc chưa được sử dụng theo đúng vai trò phải có của nó. Bài viết này sẽ đề cập những chú ý quan trọng để viết một bản miêu tả công việc tốt.

Hiểu đúng về bản miêu tả công việc

Một bản miêu tả công việc cho một địa điểm công việc (hay “chức vụ công việc”) là cơ sở để người quản lý giao việc, theo dõi thực hiện công việc, tuyển dụng, huấn luyện nhân viên, và đánh giá kết quả công việc nhân viên. Đồng thời, bản miêu tả công việc cũng là cơ sở để nhân viên đảm nhận địa điểm công việc đấy biết rõ đối tượng của công việc, tính năng và thử thách, yêu cầu kết quả đối cùng những công việc được giao, quyền hạn và trách nhiệm có được khi thực hiện những tính năng đó. Như vậy, bản miêu tả công việc ko chỉ là bản cam kết công việc giữa người quản lý và nhân viên, mà còn là cơ sở chỉ bảo để nhân viên thực hiện công việc của mình một cách hợp nhất, đóng góp vào việc làm xong kế hoạch hoạt động của bộ phận, và của cty, tổ chức.


Các nguyên tắc căn bản trong viết miêu tả công việc

1. Mục tiêu công việc

Bản miêu tả công việc nên nêu lên được đối tượng của địa điểm công việc: “địa điểm này tồn tại để làm gì cho cty?”. Đây chính là đối tượng công việc hợp cùng những tính năng chính kém mà địa điểm này đảm nhận. Giả sử, đối cùng địa điểm Trưởng phòng nhân sự có tính năng đề xuất chính sách nhân sự, theo dõi và tư vấn thực hiện chính sách thì mục đích có thể là “Bảo đảm chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cho cty bằng việc thực hiện những chính sách nhân sự hợp cùng nhu cầu quản lý và hiệu quả nhất”

2. Tính năng và thử thách

Tính năng của mỗi địa điểm được phân xẻ từ tính năng chung của bộ phận. Để thực hiện được đã tính năng này, bản miêu tả công việc nên chỉ ra được những thử thách chủ yếu. Nói cách khác, tính năng là tổng hợp của một nhóm những thử thách.

Thử thách được miêu tả cùng những động từ việc làm cụ thể tuy nhiên ko nên là dạng quy trình. Mô tả “làm cái gì” chứ ko miêu tả “làm như vậy nào”.

Tính năng và thử thách phải được sắp xếp theo thứ tự cần thiết và trình tự thực hiện, đồng thời phải được diễn đạt ngắn gọn và rõ rang. Vài bản miêu tả công việc quyết tâm liệt kê tất cả những thử thách dẫn xuất hiện danh bạ thử thách rườm rà mà vẫn còn thể ko miêu tả hết được những thử thách có thể phát sinh khi thực hiện công việc.

Mỗi thử thách riêng lẻ hay một số nhóm thử thách sẽ có miêu tả yêu cầu kết quả kỳ vọng tổng thể cho địa điểm công việc. Đây là tuy nhiên tiêu chuẩn đánh giá định tính, là cơ sở để quản lý thực hiện công việc đối cùng người quản lý và tiêu chí thực hiện công việc cho nhân viên như từng đề cập trên đây.

3. Quyền hạn và trách nhiệm

Quyền hạn và trách nhiệm nên tương ứng cùng tính năng và thử thách của địa điểm. Mỗi riêng tư được chủ động thực hiện những thử thách của mình cùng những quyền hạn này, đồng thời nên chịu trách nhiệm cho kết quả công việc của những thử thách đó. Các quyền hạn chủ kém hay gồm có quyền hạn về sử dụng nguồn lực tài chính, nhân sự, hoạt động, hoặc đại diện ký kết giấy tờ, quyết định. Trong khi đó, những trách nhiệm chủ kém là về tài sản, tài chính, pháp lý, con người ảnh hưởng đến các giai đoạn thực thi thử thách.

4. Yêu cầu khả năng

Đây là những yêu cầu về khả năng quan trọng ở mức tối thiểu đối cùng địa điểm để thực hiện được những thử thách từng nêu, chứ ko nên là miêu tả về khả năng của những riêng tư thực tế tại cty. Các yêu cầu khả năng căn bản có thể gồm có học vấn, chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ.

Như vậy, để viết một bản miêu tả công việc tốt sẽ cần nhiều thông báo hơn so cùng một danh bạ những công việc hay làm của một địa điểm. Hệ thống những bản miêu tả công việc được xây dựng một cách bài bản bảo đảm sẽ là tool đắc lực trong quản lý nhân sự và quản lý hoạt động của doanh nghiệp.


Mẫu bảng miêu tả công việc

....., Ngày....tháng...năm ....

Người thiết lập

Người kiểm soát

Người phệ duyệt

(ký tên)

Họ tên:................................

Chức vụ:.............................

Ngày:.................................

(ký tên)

Họ tên:.............................

Chức vụ:..........................

Ngày:.............................

(ký tên)

Họ tên:................................

Chức vụ:............................

Ngày:................................

Chức danh công việc:........................................................

Mã số công việc:............................

Khối:............................................

Phòng:.......................................

Bộ phận:........................................

Địa điểm làm việc:............................................................................................

Chức danh cấp trên trực tiếp:...........................................................................

I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

II. VỊ TRÍ TRONG TỔ CHỨC

III. CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CÓ QUAN HỆ LÀM VIỆC

Bên trong

Bên ngoài

IV. NHIỆM VỤ

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V. QUYỀN HẠN

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

VI. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

- Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, Từ thứ 2 xuất hiện thứ 7 hàng tuần.

- Thời gian làm việc trong ngày như sau:

+ Sáng từ 08 giờ xuất hiện 12 giờ
+ Chiều từ 13 giờ 30 xuất hiện 17 giờ 30

- Công ty trang bị những phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

- Các chế độ giúp khác theo chính sách Công ty.

VII. CÁC YÊU CẦU CẦN CÓ CHO VỊ TRÍ NÀY

1

Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe

2

Trình độ học vấn / chuyên môn

3

Trình độ ngoại ngữ / tin học

4

Năng lực / kỹ năng

5

Số năm kinh nghiệm làm việc

6

Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công viêc

7

Các yêu cầu khác (nếu có)

8

Ưu tiên

NGƯỜI NHẬN VIỆC

(ký tên & ghi rõ họ tên)

(Tôi từng hiểu và đồng ý những công việc được giao)

NGƯỜI GIAO VIỆC

(ký tên & ghi rõ họ tên)


Link Tải Mẫu bảng mô tả công việc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)