Tải Mẫu báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Link Tải Mẫu báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chính thức:

Tải về máy (148,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào ngày 18/11 hàng năm, sau ngày này các cụm dân cư, khu dân cư, thôn, xã hay làm thông báo kết quả thực hiện cuộc vận động. Vậy mời những bạn chung tham khảo mẫu thông báo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong bài viết dưới đây:
Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộcĐề cương tuyên truyền ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Mẫu thông báo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

A. Phần mở đầu:Nêu khái quát đặc điểm, tình trạng khu dân cư và sự chỉ đạo chỉ bảo của Cấp uỷ, Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, tạo điều kiện của Chính quyền; phối hợp của các đoàn thể, sự tham gia của những tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn cùng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.B. Phần nội dung:I. Kết quả thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”:1. Cuộc vận động từng động viên, khơi dậy những tầng lớp nhân dân đoàn kết hỗ trợ nhau kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:- Hưởng ứng những phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Tham gia xây dựng xây dựng và thực hiện quy hoạch trên địa bàn; vận động hiến đất, hiến cây, mở rộng đường giao thông, đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở...- Vận động nhân dân hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế gia đình yên ổn đã bước phát triển: Các hình thức vận động, trợ giúp và kết quả hỗ trợ nhau về giống cây trồng, vật nuôi, ngày công, vốn … trong cộng đồng; nêu mô hình, điển hình hỗ trợ nhau, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…Đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Ngày bởi vì người nghèo”. Góp phần tăng hộ giàu, hộ khá, hộ thoát nghèo, hộ nghèo hiện còn, nhà tạm còn ...2. Cuộc vận động từng tạo sự chuyển biến cần thiết trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, đa dạng ở khu dân cư, bảo toàn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình: - Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thói quen sống văn hoá, cư xử văn minh. Việc thực hiện theo quy ước, hương ước cho việc tang, cưới, lễ hội.- Số hộ sử dụng điện thắp sáng, các phương tiện chạy lại, nghe, nhìn …- Số hộ gia đình đăng ký xây dựng và số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá (đạt… %); KDC đạt danh hiệu văn hoá …- Công tác chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt bảo hiểm y tế cho người nghèo; thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; vận động học sinh xuất hiện trường, phổ cập tiểu học, số học sinh bỏ học, giúp đỡ học sinh nghèo, khuyến khích học sinh giỏi.Đánh giá kết quả và nêu những tấm gương tiêu biểu trong phong trào.3. Cuộc vận động từng góp phần xây dựng ở những khu dân cư và những tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp:- Các hoạt động bảo vệ môi trường: vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống cấp thoát nước, những điểm thu gom, giải quyết rác thải, trồng cây xanh; việc lấn át lòng lề đường, vỉa hè.- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; chuồng trại, hố xí hợp vệ sinh…Đánh giá kết quả và nêu điển hình.4. Cuộc vận động từng góp phần phát huy dân chủ tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh:- Vấn đề ý thức chấp hành Pháp luật, các Hương ước, quy ước của cộng đồng.- Tình hình thực hiện dân chủ: những việc công kđôi trước dân, những hoạt động có sự tham gia gigiết hại của nhân dân, việc học hỏi, phản hồi ý kiến, kiến nghị của nhân dân.- Kết quả phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, số nguồn tin tố giác tội phạm, số vụ việc được hòa giải …- Vai trò lãnh đạo cuả Cấp uỷ trong thực hiện Cuộc vận động, vai trò quản lý của Ban điều hành thôn, chủ trì của Mặt trận, sự phối hợp giữa những tổ chức thành viên trong công tác vận động nhân dân.Đánh giá kết quả những hoạt động, xếp loại cuối năm của Chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể và nêu điển hình.5. Cuộc vận động từng khơi dậy trong những tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ, trợ giúp nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”: - Sự tham gia hưởng ứng của cán bộ và nhân dân đối cùng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa’ và những hoạt động khác như: xây dựng, sữa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi ốm đau, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ...- Huy động nhân dân đóng góp cho những hoạt động nhân đạo từ thiện như: giúp, trợ giúp người già đơn ko nơi nương tựa, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, người bị thiên tai, hoả hoạn…Đánh giá kết quả và nêu điển hình.II. Đánh giá chung1. Ưu điểm2. Tồn tại, hạn chếIII. Vài thử thách trọng tâm năm 2018:Triển kđôi thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động, tiếp tục vận động nhân dân nâng cao chất lượng, lồng ghép vào những tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xác định thử thách trọng tâm, trọng điểm, những công việc cụ thể, đề ra những giải pháp thực hiện, phấn đấu đã khu dân cư: Đoàn kết, có đời sống kinh tế yên ổn và đã bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết tương trợ, trợ giúp nhau trong cộng đồng. Xây dựng Gia đình văn hoá, KDC văn hoá . Phát động đăng ký thi đua …Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.


Link Tải Mẫu báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc mới nhất:

Tải về máy (148,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)