Tải Mẫu biên bản bàn giao công việc

Link Tải Mẫu biên bản bàn giao công việc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Trước khi bạn nghỉ việc hay được thuyên chuyển thu nhận địa điểm công việc mới, bạn sẽ nên chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho một bộ phận nào đấy tiếp quản. mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện bạn đọc mẫu Biên bản bàn giao công việc để người sử dụng tham khảo.


BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày...../...../20....., tại...........................chúng tôi gồm:

Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................

Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................

Lý do bàn giao.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Cùng bàn giao công việc cùng nội dung như sau:

Mẫu biên bản bàn giao công việc 

Người bàn giao cam đoan là toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện từng được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng HC-NS

 Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)