Tải Mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách

Link Tải Mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách chính thức:

Tải về máy (402,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chính xác nhất.  Mẫu C2-17a/NS được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính chỉ bảo Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo tại đây. 


Mẫu lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách.


Link Tải Mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách mới nhất:

Tải về máy (402,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)