Tải Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Link Tải Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản chính thức:

Tải về máy (257,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản được chúng tôi tổng hợp chính xác nhất. Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về chỉ bảo Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời những bạn chung tham khảo. 


Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản.

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày....... tháng....... năm.........

Người nộp:..................................................................

Địa chỉ:.......................................................................

Nộp vào tài khoản số: ................Tại KBNN:....................

Của:.............................................................................

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:.....................

Có TK:.....................

 

Nội dung nộp

Số tiền

  
  
  
  

Tổng cộng

 

Tổng số tiền bằng chữ:............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

                                                                                        KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……...

  Người nộp tiền                Thủ quỹ                         Kế toán                          Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Link Tải Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất:

Tải về máy (257,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)