Tải Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản

Link Tải Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ tđôi sản được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tên cơ quan (đơn vị):………………….. Mẫu số: C67a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đấy nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

Số:……….

STTHọ và tênSố sổ BHXHTiền lương tính hưởng BHXHThời gian đóng BHXHSố đề nghịChi chú
Số ngày nghỉSố tiền
Trong kỳLuỹ kế từ đầu năm
ABC12345D
IKhám thai
1
...
IISẩy thai, nạo hút thai, tđôi chết lưu
1
....
IIISinh con, nuôi con nuôi
1
....
IVThực hiện những biện pháp né thai
1
....
Tổng cộng

Ngày……tháng…..năm……

Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)