Tải Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

Link Tải Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

CÔNG TY .........
---------
Số: ......./CV-........

V/v ngừng sử dụng dịch vụ Interner

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

.........., ngày ......tháng .......năm .........

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện TP Hà Nội

Tên cty: ..................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................

Điện thoại: .......................... Fax: ...........................

Đại diện: ............................. Chức vụ : ...................

Mã thanh toán: ....................................................
Hiện tại Công ty chúng tôi đang sử dụng đùm dịch vụ Internet ..................... của Quý Trung tâm từng đi yên ổn, nay chúng tôi có ý định ngừng sử dụng những đùm dịch vụ Internet từng đăng ký trước đây, gồm có:

1. ...................................................

2. ...................................................
Nay chúng tôi kính mong Quý Trung tâm ngừng cung cấp đôi đùm cước trên cho chúng tôi nói từ khi ..../...../.......

Xin trân trọng cám ơn!


ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Link Tải Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)