Tải Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

Link Tải Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.