Tải Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Link Tải Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Hà nội, ngày......tháng.......năm.....


ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi:

- Toà án nhân dân TP .........
- Toà án nhân dân quận .................

Tôi tên là : ....................................................Sinh năm: ...................
Thường trú: ......................................................
Tôi bị cáo, toà án nhân dân quận ........................ xét xử sơ thẩm ngày ………………. về tội: ……………................... cùng mức án là …………………... năm tù giam.
Tôi làm đơn này xin quý Toà tìm hiểu lại toàn bộ bản án sơ thẩm của Toà án Nhân Dân quận .............................................
Nội dung kháng cáo:
Xem xét giảm hình phạt cùng những lý do sau đây:
Tôi biết mình có được những hành vi mà pháp luật từng cấm công dân ko được thực hiện, tuy nhiên tôi thực sự mong có ý định quí cơ quan tìm hiểu xuất hiện điều kiện, tình cảnh phạm tội của tôi:
- Từ trước cho xuất hiện khi phạm tội, tôi không có tiền án tiền sự, luôn chấp hành tốt những chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tôi thực chất chỉ từng là mới theo friend thử sử dụng ma tuý, ko trực tiếp mua mà nên bằng người khác(tức ..............) mua rồi với sử dụng.
- Trong các giai đoạn xử lý vụ án tôi thực sự từng phân biệt khuyết điểm và thành thật ăn ăn hối cải, thành khẩn kđôi báo, trợ giúp cơ quan tính năng nhanh lẹ làm sáng tỏ nội dung vụ án.
Vì những lý do trên tôi trông thấy Toà sơ thẩm truy cứu tôi theo ………………………….cùng hình phạt… ....năm tù giam là quá nặng.
Nay tôi làm đơn này kháng cáo xin Quý Toà tìm hiểu giảm nhẹ hình phạt hỗ trợ tôi sớm có điều kiện hoà nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời.
Trên đây là nội dung và yêu cầu kháng cáo, kính mong quí cơ quan tìm hiểu.

Tôi xin trân trọng cám ơn!

Người làm đơn

Nguyễn Văn A


Link Tải Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)