Tải Mẫu đơn xin thôi việc

Link Tải Mẫu đơn xin thôi việc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Đơn xin thôi việc là mẫu đơn được sử dụng khi người lao động có ý định nghỉ chắc chắn ở một cty hoặc doanh nghiệp nào đó. mtaive.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin thôi việc đối cùng cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp để bạn đọc tham khảo và sử dụng để nộp đến phòng Tổ chức/Hành chính khi có nhu cầu có ý định nghỉ việc theo đúng quy định.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------


ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty ………
Trưởng phòng ……….......

Tên tôi là: …………………......................

Bộ phận làm việc: …………………………

Tôi thực sự lấy làm tiếc bởi vì sẽ ko còn làm việc tại Công ty …………. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận địa điểm công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, hợp cùng chuyên môn và năng lực làm việc của tôi.

Tôi rất lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong suốt X năm. Trong các giai đoạn làm việc tại đây, Công ty từng cho tôi có được đỏ làm việc cùng những đồng nghiệp tốt chung cùng một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cám ơn Công ty từng tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ có đc những thành công như mong muốn.

Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ khi ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự trợ giúp của Ban lãnh đạo Công ty.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 .......... , ngày ……tháng ….. năm 20......

Ý kiến của trưởng bộ phận

..........................................

..........................................

Ký tên:..................................

Người làm đơn

Ký và ghi rõ họ tên

 

 


Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu đơn xin thôi việc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)