Tải Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

Link Tải Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường chính thức:

Tải về máy (285,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu đơn xin công nhận là sinh viên đang học tại trường được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chính xác nhất.  Mẫu đơn xin công nhận là sinh viên đang học tại trường được sử dụng để sử dụng khi những bạn sinh viên có ý định trường Đại học, Cao đẳng mình đang theo học công nhận trong trường hợp quan trọng, cùng lý do kèm theo. Mời những bạn tải mẫu đơn xin công nhận là sinh viên về máy và tham khảo.


Mẫu đơn xin công nhận là sinh viên đang học tại trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o-----------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

              Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường.............................................................................

Tôi tên: .................................................................Mã số sinh viên:........................................

Ngày sinh:..............................................................................................................................

Nơi sinh:.................................................................................................................................

Hộ khẩu hay trú:................................................................................................................

Là sinh viên lớp: .............................................. Khóa.............................................................

Hệ huấn luyện: ................................tại Trường Đại học..............................................................

Tôi làm đơn này kính gửi xuất hiện Ban Giám hiệu công nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do:........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Chân thành cám ơn và kính chào trân trọng./.

                                                       ................, ngày.....tháng.....năm........

                                                       Người làm đơn
                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

            XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

                   ............, ngày.....tháng.....năm........
                   TM  HIỆU TRƯỞNG

                         TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

 

 

 


Link Tải Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường mới nhất:

Tải về máy (285,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)