Tải Mẫu giấy 4 ô ly kẻ ngang

Link Tải Mẫu giấy 4 ô ly kẻ ngang chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu giấy 4 ô ly kẻ ngang là mẫu giấy gồm 4 dòng kẻ ly nhỏ, tuy nhiên chỉ cần dòng kẻ ngang cho những em luyện viết chữ. Nhờ mẫu giấy ô ly kẻ ngang này những em viết đúng dòng kẻ, đúng ly, khoảng cách giữa những chữ đều nhau theo đúng quy định. Mời những bậc phụ huynh với thầy cô tải xuống cho những em luyện tập:

Mẫu giấy 4 ô ly

Mẫu giấy 5 ô ly


Mẫu giấy 4 ô ly kẻ ngang luyện viết chữ cho học sinh

Mẫu giấy 4 ô ly kẻ ngang


Link Tải Mẫu giấy 4 ô ly kẻ ngang mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)