Tải Mẫu giấy 5 ô ly

Link Tải Mẫu giấy 5 ô ly chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu giấy 5 ô ly là mẫu giấy gồm 5 dòng kẻ ly nhỏ, sử dụng cho những nhỏ sẵn sàng vào lớp 1 tập viết và luyện viết chữ. Nhờ những ô ly có sẵn này, mà những nhỏ viết đúng dòng kẻ, đúng ly, đúng cỡ chữ dễ hơn vô vàn. Bên cạnh đó, còn có mẫu giấy 4 ô ly hỗ trợ những nhỏ luyện viết chữ đẹp, những bậc phụ huynh với thầy cô tải xuống cho những em luyện viết.


Mẫu giấy 5 ô ly luyện viết chữ cho học sinh

Mẫu giấy 5 ô ly 


Link Tải Mẫu giấy 5 ô ly mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)