Tải Mẫu giấy bán, cho tặng xe

Link Tải Mẫu giấy bán, cho tặng xe chính thức:

Tải về máy (205,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Nếu như bạn phải thành tên đổi chủ cho chiếc xe của mình hay được friend, người thân tặng một chiếc xe thì bảo đảm không thể thiếu mẫu Giấy ban, cho, tặng xe được chúng tôi giới thiệu sau đây.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------


 GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 Họ và tên chủ sở hữu:....................................Số CMND hay hộ chiếu: ..........

Ngày cấp:.............................................................Nơi cấp:............................

Địa chỉ hay trú:..............................................................................................

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có)........................Số CMND hay hộ chiếu: ..........

Ngày cấp:............................................................Nơi cấp:.......................

Địa chỉ hay trú:.............................................................................................

Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùn này:

Loại xe, máy chuyên sử dụng:.......................................Màu sơn:..........................

Nhãn hiệu (mẫu, kiểu):........................................Công suất:................................

Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất:................................

Số động cơ:...................................................Số khung:......................................

Kích thước bao ngoài (Dài x Rộng x Cao) :...................Trọng lượng................

Nay tôi bán, cho, tặng chiếc XMCD này cho ông (bà):

Địa chỉ hay trú:.............................................................................................

Số CMND hay hộ chiếu: ..........Ngày cấp:..............................Nơi cấp:..................

Các loại văn bản kèm theo gồm có:

TT

Số của văn bản

Trích kém nội dung

Nơi cấp văn bản

Ngày cấp

Số trang

1

     

2

     

 

 

    Ngày........ tháng........ năm 20....

Xác nhận của UBND Phường, Xã nơi người bán (cho, tặng) đăng ký hộ khẩu hay trú.

Người bán (cho, tặng)
( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Ghi chú: Nếu như là đồng chủ sở hữu nên có đủ chữ ký của đồng chủ sở hữu.

 


Link Tải Mẫu giấy bán, cho tặng xe mới nhất:

Tải về máy (205,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)