Tải Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018

Link Tải Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 chính thức:

Tải về máy (111,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Ngày 11/7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2018 cho thí sinh. Lúc có kết quả thi, mỗi thí sinh sẽ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi với mã đăng ký xét tuyển. Thí sinh sử dụng mã này để điền vào phiếu đăng ký xét tuyển. Sau đấy nộp qua chuyển phát nhanh hay nộp trực tuyến.

Thí sinh chú ý chỉ nộp giấy chứng nhận kết quả thi này khi làm thủ tục nhập học tại trường Đại học, Cao đẳng mình trúng tuyển. Mời những bạn tham khảo mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo dưới đây:


Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤM THI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
(Dùng để nộp vào trường nhập học)

Họ và tên thí sinh: .....................................

Số báo danh: .............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................

Mã đăng ký xét tuyển: ...............................

(Thí sinh sử dụng mã đăng ký xét tuyển này để điền vào phiếu ĐKXT hoặc ĐKXT trực tuyến)

Kết quả thi:

(In ra kết quả tất cả những môn thi thí sinh từng đăng ký dự thi)

 Vào sổ số: (mã tỉnh/mã Điểm nhận hồ sơ/STT)

..........., ngày tháng năm 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)


Link Tải Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 mới nhất:

Tải về máy (111,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)