Tải Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2018 - 2019

Link Tải Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2018 - 2019 chính thức:

Tải về máy (182,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm được thầy cô lập ra vào dịp đầu năm học mới, nhằm lên kế hoạch giảng dạy cho đã tháng, đã tuần trong năm học mới. Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp học này bgiết hại yêu cầu giảng dạy của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thầy cô có thể tham khảo để lên kế hoạch giảng dạy thật chu đáo.

Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm được tốt cũng góp phần thúc đẩy những hoạt động, đã bước nâng cao chất lượng giáo dục lên. Từ đó, thầy cô sẽ xây dựng giáo án môn học, bài giảng hiệu quả hơn nhằm mang lại những tiết học xẻ ích cho những em học sinh của mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học 2018 - 2019.


Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm theo tháng

PHÒNG GD&ĐT…
Trường….
____

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

......,ngày …tháng...năm 20…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Năm học 20… – 20…

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

Căn cứ .................................. cho việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đều đặn trên địa bàn................

Căn cứ trên những kết quả có đc và thực tế khốn khó hạn chế, Trường TH.......................xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2018 – 2019 trên cơ sở học hỏi, thực hiện ứng dụng kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo..............như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Đội ngũ làm công tác chủ nhiệm hầu hết là những giáo viên trẻ có sức khoẻ tốt nhiệt tình công tác, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

Được sự tò mò của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh những lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

2. Khó khăn:

Đội ngũ GVCN về nhận thức, quan điểm chưa đồng bộ, dẫn xuất hiện sự phối hợp giáo dục học sinh hai khi chưa chặt chẽ và kịp thời.

Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế phải sự tò mò xuất hiện học tập của con em chưa đúng mức. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khốn khó, phải ảnh hưởng ko bé xuất hiện việc bảo đảm duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục toàn diện đối cùng học sinh.

Thực hiện cuộc vận động "Hai không", yêu cầu đánh giá học sinh nghiêm túc, đúng quy chế sẽ tác động ko bé xuất hiện tư tưởng của một vài học sinh học lực yếu, yếu ý thức chưa cao có thể dẫn xuất hiện tình hình bỏ học, đây là trở ngại ko bé xuất hiện công tác duy trì sĩ số và giáo dục học sinh cá biệt.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đối cùng giáo viên chủ nhiệm:

- Phối hợp cùng phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có kế hoạch và những giải pháp cụ thể về quản lý giáo dục học sinh.

- Thường xuyên gần gũi, tâm sự cùng học sinh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của những em. Có những biện pháp cụ thể để trợ giúp học sinh học tập, vận động những em chuyên phải có lớp, bảo đảm duy trì sĩ số xuất hiện cuối năm.

- Quản lý tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, công tác trực nhật vệ sinh, công tác lao động, tham gia học tập, rèn luyện thân thể, những phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của lớp.

- Chủ động thảo luận cùng đồng nghiệp, giáo viên bộ môn để kịp thời nắm bắt nề thói quen hàng ngày và tinh thần học tập của lớp chủ nhiệm.

- Chủ động phối hợp cùng Tổng phụ trách đội, những tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để tổ chức những hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

- Sắp xếp thời gian chạy thực tế xuất hiện gia đình học sinh khám phá tình cảnh, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa thầy và trò để có biện pháp trợ giúp, giáo dục hợp cùng đã mục tiêu.

2. Đối cùng nhà trường và những đoàn thể:

- Tổ chức thi đua theo những đề tài trong năm học, nhằm xây dựng ko khí thi đua sôi nổi trong dạy & học; Với phương châm: Học vui vẻ , vui vẻ học. Phối hợp cùng chuyên môn nhà trường trong những kỳ hội giảng, tạo sự đồng bộ trong các giai đoạn dạy học.

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh cho việc giáo dục ý thức, tinh thần thái độ học tập, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên, đội thiếu niên tổ chức tốt những hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, công tác kế hoạch nhỏ, những hoạt động từ thiện để giáo dục nhân cách học sinh.

- Chú trọng công tác tổng kết, sơ kết đánh giá kịp thời, công bằng nhằm thúc đẩy động cơ thi đua trong dạy và học; Đồng thời lưu ý công tác điều chỉnh kế hoạch cho hợp cùng thực tế và đạt hiệu quả cao.

- Hướng dẫn việc làm hồ sơ chủ nhiệm theo đúng quy chế, cập nhật những thông báo vào những loại hồ sơ, né hình thức, đối phó.

3. Cơ cấu tổ chức:

- Hiệu trưởng - Tổ trưởng tổ chủ nhiệm.

- Phó Hiệu trưởng - Tổ phó tổ chủ nhiệm.

- Tổng phụ trách đội - Tổ phó tổ chủ nhiệm.

- GVCN những lớp – Thành viên.

- Tổ chủ nhiệm 02 tháng họp 01 lần. Họp bất hay khi có công việc đột xuất.

IV. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

Tháng 08/20…

Chủ điểm

“Chào mừng năm học mới và truyền thống nhà trường”.

Nội dung

- Vận động học sinh xuất hiện lớp.

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.

- Ổn định công tác tổ chức; giáo dục truyền thống.

- Tổ chức tập dượt đội hình sẵn sàng cho lễ kđôi giảng năm học mới.

- Tham gia lễ kđôi giảng năm học.

- Ổn định tổ chức lớp (chọn, cử cán bộ lớp, tổ...)

- Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

- Lao động tu sửa trường lớp hay hoạt động làm sạch trường, lớp học.

- Giáo dục, thực hành vệ sinh răng miệng.

- Phối hợp cùng TPT Ðội tổ chức Ðại hội Liên, Chi đội TNTP HCM

- Xây dựng và phổ biến nội quy, nề thói quen học tập ở trường, ở nhà. Xây dựng những chỉ tiêu phấn đấu cho đã lớp.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 8.

Tháng 09/20…

Chủ điểm

"Chào mừng Ngày kđôi trường – Tháng an toàn giao thông"

Nội dung

- Tổ chức hát những bài hát về mùa thu kđôi trường; Tuyên truyền và chỉ bảo về an toàn giao thông khi đến trường.

- Họp phụ huynh, GVCN khám phá làm quen cùng gia đình học sinh.

- Hướng dẫn thực hiện nề thói quen sinh hoạt và học tập.

- Phát động thi đua chào mừng đại hội liên đội, đại hội Đoàn

- Triển kđôi những nội dung của phong trào thi đuaXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện “An toàn giao thông”

- Kiểm tra nề thói quen lớp.

- Tìm hiểu những thử thách trọng tâm, những chỉ tiêu chính của năm học mới, hướng phấn đấu của bản thân và tập thể lớp trong năm học mới.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 9

Tháng 10/ 20…

Chủ điểm

CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

Nội dung

- Cho học sinh khám phá về chủ điểm: 20/10. Nghe và hát những ca khúc về mẹ, về con gái Việt Nam anh hùng.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố những nền thói quen hoạt động cho Học sinh – đội viên. Chú trọng công tác lao động tu sửa, giữ vệ sinh lớp học sân trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

- Phát động tuần lễ “ dạy tốt – học tốt” chào mừng ngày con gái Việt Nam 20/10.

- Tham gia đại hội chi đoàn, liên đội

- Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;

- Hoàn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ GVCN;

- Báo cáo hay kỳ hay đột xuất về tình trạng của lớp cùng HT

- Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình trạng của lớp

- Kết hợp cùng TPTĐ tổ chức cho hs: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày PNVN (ngày 20/10/1930 – 20/10/2018): Viết bài đề tài Mẹ, học 1 số bài hát về mẹ, cô giáo.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10.

Tháng 11/20…

Chủ điểm

KÍNH YÊU THẦY CÔ

Nội dung

- Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11 cùng những nội dung: Học tập, văn hoá, văn nghệ, TDTT. Giáo dục truyền thống tôn sư, trọng đạo.

- Theo dõi nề nếp, chuyên cần, vận động kịp thời.

- Hoàn thành quỹ Bảo hiểm y tế học sinh.

- Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo trong trường.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20 - 11

- Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

- Giáo dục môi trường.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 11.

Tháng 12/20..

Chủ điểm

ƯỚNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Nội dung

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội và truyền thống dựng nước – giữ nước của dân tộc Việt Nam.

- Tiếp tục những hoạt động thi đua, lao động tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường. Phối hợp tích cực cùng những tổ chức: Đoàn TN, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS Tổ chức những buổi hoạt động ngoại khoá theo đề tài.

- Tìm hiểu về anh hùng Phạm Văn Hai. Tổ chức thăm hỏi gia đình Liệt sĩ Phạm Văn Hai

- Tổ chức hội vui vẻ học tập sẵn sàng thi HKI. Hoặc giáo dục môi trường.

- Nghe chuyện trò về anh bộ đội Cụ Hồ

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12.

Tháng 1, 2 /20…

Chủ điểm

"Mừng đảng, mừng xuân"

Nội dung

- Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết học kỳ I; Trên cơ sở đấy có sự điều chỉnh, cho vào kế hoạch cho hợp.

- Học tập những điều phải làm trong ngày Tết cổ truyền.

- Tổ chức Tham quan ngoại khoá cho học sinh thăm những bảo tàng hay những di tích lịch sử, di tích văn hóa.

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Giáo dục vệ sinh răng miệng

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, 2.

- Tổ chức kỳ nghỉ tết nguyên đán đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm.

Tháng 03/20…

Chủ điểm

YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO

Nội dung

- Phối hợp cùng đoàn TN, Công đoàn tổ chức cho Học sinh khám phá về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế con gái 08/3.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

- Tổ chúc khám phá ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3

- Giáo dục quyền trẻ em

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 3.

Tháng 04/20…

Chủ điểm

HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

Nội dung

- Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4 thống nhất đất nước, giáo dục truyền thống tự hào của dân tộc, nổi bật là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tổ chức đợt thi đua giành nhiều điểm tốt cùng hình thức "Tiến về Sài Gòn"

- Lưu ý công tác giáo dục đạo đức cho HS, giáo dục học HS cá biệt.

- Tổ chức cho HS sưu tầm tranh, ảnh học tập và hoạt động của thiếu nhi những nước trong khu vực và trên thế giới.

- Văn nghệ chào mừng ngày 30-4 và 1-5

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 4.

Tháng 05/20…

Chủ điểm

"Ngàn hoa dâng Bác".

Nội dung

- Phát động thi dua cuối năm học, lập thành tích dâng Bác Hồ kính yêu.

- Tổ chức Hội vui vẻ học tập phục vụ cho ôn tập cuối năm.

- Thi khám phá về thời niên thiếu của Bác Hồ.

- Tìm hiểu truyền thống Ðội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tổng kết năm học đúng quy định, chính xác.

- Phối hợp cùng đoàn xã sẵn sàng kế hoạch cho Học sinh hoạt động hè tại địa phương.

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 19/5.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 5.

Tháng 6, 7/20…

Chủ điểm

"Hè, vui vẻ khỏe, xẻ ích".

Nội dung

- Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01.6; ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

- Đề xuất cùng xã Đoàn, chi Đoàn thực hiện kế hoạch ôn tập văn hóa; rèn cho Học sinh hoạt động hè tại địa phương.

- Đánh giá việc rèn luyện đối cùng HS có học lực, hạnh kiểm yếu; lập danh bạ đề nghị hiệu trưởng phê duyệt và xét cho lên lớp.


Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 20… – 20… của trường ………. Giáo viên chủ nhiệm - công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức cần thiết cho việc giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách học sinh, là yếu tố cần thiết thúc đẩy những hoạt động của nhà trường phát triển nhằm đã bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Vì thế, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên của trường nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua dạy thật tốt học thật tốt để xây dựng trường …………. ngày càng vững mạnh theo phương châm “Thầy cô mẫu mực, học sinh tích cực, trường học thân thiện”.

Nơi nhận:

  • TCM: ph/hợp;
  • GVCN: th/hiện;
  • Chi đoàn, Đội: ph/hợp th/hiện;
  • Lưu.
HIỆU TRƯỞNG


Link Tải Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2018 - 2019 mới nhất:

Tải về máy (182,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)