Tải Mẫu xác nhận thu hồi thẻ BHYT

Link Tải Mẫu xác nhận thu hồi thẻ BHYT chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)