Tải Máy tính ngày tháng cho Android

Link Tải Máy tính ngày tháng cho Android chính thức:


Máy tính ngày tháng cho Android

Ứng dụng sẽ hỗ trợ bạn làm những phép tính dễ dàng cùng ngày tháng, chuyển đổi lịch...
Máy tính ngày tháng cho Android
Bạn có bao giờ nên tính những phép tính của ngày tháng như:Ngày 2 tháng 11 năm 2011 + 100 ngày = ?
Ngày 2 tháng 11 năm 2011 - 10 tuần = ?
Hay bạn có ý định đổi lịch âm thành lịch dương.
App này hỗ trợ bạn xử lý việc đấy một cách dễ dàng.Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ bạn hiển thị những ngày lễ (giả sử bạn chọn ngày 1 tháng 1, sẽ hiển thị là ngày "Tết dương lịch"). Nếu như ngày lễ trùng vào thứ bảy, chủ nhật thì thứ đôi tiếp theo sẽ được tính lịch nghỉ bù.
Máy tính ngày tháng cho Android
Máy tính ngày tháng cho Android


Link Tải Máy tính ngày tháng cho Android mới nhất: