Tải Media Converter 1.1

Link Tải Media Converter 1.1 chính thức:


Media Converter 1.1

Media Converter là tool mạnh được tạo ra để trích xuất tất cả khung hình từ ngẫu nhiên tệp video hay để chuyển đổi video từ định dạng này thành định dạng khác. Bạn có thể chuyển đổi giữa những định dạng tệp video như AVI, FLV, MPEG, MOV, MP4 và có năng lực có được hay xóa bỏ âm thanh từ ngẫu nhiên video nào. Ngoài ra, chương trình còn giúp bạn thêm hình mờ dạng giấy tờ hay hình ảnh vào video.
(theo Soft-Cube)


Link Tải Media Converter 1.1 mới nhất: