Tải MediaGet

Link Tải MediaGet chính thức:


MediaGet - Hỗ trợ tìm kiếm, tải, quản lý torrent

Không chỉ giúp tìm, tải và quản lý torrent, MediaGet còn tích hợp chức năng “độc chiêu”: phát nội dung multimedia trong file torrent trước khi tải.