Tải MediaHeal cho Virtual Drives

Link Tải MediaHeal cho Virtual Drives chính thức:

MediaHeal for Virtual Drives là ứng dụng hữu ích để khôi phục những tệp từ ổ đĩa ảo bị lỗi,chả hạn như VMDK, VHD, IMG, OVA, XVA cùng hệ thống file FAT hay NTFS. Sau đó, dữ liệu từng khôi phục sẽ đc lưu trữ trữ vào vị trí mới để né làm hư hại dữ liệu gốc.Với giao diện dễ dàng, người sử dụng chắc chắn có thể dễ cài đặt và ứng dụng ứng dụng này vào công việc khôi phục của họ.
MediaHeal for Virtual Drives

Điểm mới trong MediaHeal for Virtual Drives 1.5:

• Hỗ trợ ổ đĩa ảo được tạo ra cùng Xen, Citrix XenSource (Citrix XenServer, Citrix Xen).• Hỗ trợ ổ đĩa VMDK được tạo ra cùng QEMU và Sun xVM VirtualBox.

Chức năng:

• Khôi phục hệ thống file (FAT, NTFS) của ổ đĩa ảo.• Hỗ trợ ổ đĩa VHD được tạo ra cùng Microsoft VirtualPC, Sun xVM VirtualBox.• Hỗ trợ ổ đĩa VMDK được tạo ra cùng VMware Workstation, VMware Player, VMware Server, VMware ESX Server.• Hỗ trợ Xen Virtual Appliance VM Import Format (*.xva, *.ova).• Hỗ trợ FAT12, FAT16, FAT32, NTFS 1.0, NTFS 2.0.• Hỗ trợ install/uninstall đầy đủ.
Yêu cầu hệ thống:

• RAM: 256-1024 MB.• Ổ cứng trống: 10 MB để cài đặt.• Màn hình: độ phân giải 640 x 480 trở lên, 256 màu.


Link Tải MediaHeal cho Virtual Drives mới nhất: