Tải Microsoft Mathematics Add-In cho Word and OneNote

Link Tải Microsoft Mathematics Add-In cho Word and OneNote chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Microsoft Mathematics Add-In for Microsoft Word and Microsoft OneNote là phần mềm hỗ trợ các giai đoạn vẽ đồ thị 2D và 3D, tính toán kết quả bằng số, xử lý những phương trình, bất phương trình, dễ dàng hóa những biểu thức đại số trong tài liệu Word và OneNote biến thành dễ hơn.
Chèn công thức toán vào Word và OneNote
Các add-in cung cấp một bộ sưu tập đa dạng những ký hiệu và cấu trúc để hiển thị rõ ràng định dạng biểu thức toán học. Bạn có thể nhanh lẹ chèn những biểu thức và phương trình toán học hay sử dụng bằng việc sử dụng Equation.
Chức năng chính của Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote

Tính toán những công thức chuẩn của toán học như căn và hệ phương trình logarit.
 Tính toán những hàm lượng giác, như sin và cosin.
 Tính tích phân, có hạn.
 Thực hiện những phép toán ma trận chả hạn như ngược, cho vào, và nhân ma trận.
 Thực hiện những phép tính rắc rối cùng nhiều số khác nhau.
 Vẽ biểu đồ 2 chiều cùng mệnh đề Cartesian và tọa độ tương ứng.
 Vẽ biểu đồ 3 chiều cùng mệnh đề Cartesian, hình trụ, hình cầu.
 Giải những phương trình và bất phương trình.
Đơn giản hay mở rộng những biểu thức đại số.
Yêu cầu hệ thống:
Microsoft NET Framework 3.5 SP1.
Hỗ trợ Microsoft Word 2010, Microsoft OneNote 2010, và Microsoft Office Word 2007.


Link Tải Microsoft Mathematics Add-In cho Word and OneNote mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)