Tải Microsoft Office 2010 Service Pack 1

Link Tải Microsoft Office 2010 Service Pack 1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Microsoft Office 2010 Service Pack 1 - Gói cập nhật SP1 cho Office Project 2010

Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) là bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện tính bảo mật, hiệu suất và tính yên ổn cho MS Office 2010. Ngoài ra, SP còn gồm có tất những bản cập nhật phát hành trước đó.
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32 bit)
 Yêu cầu hệ thống:
Hỗ trợ những hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.
Bản cập nhật này vận dụng đối với: Microsoft Office 2010 (32 bit).
Windows Installer 3.1 hay cao hơn.


Link Tải Microsoft Office 2010 Service Pack 1 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)