Tải Microsoft Office Project 2007 Service Pack 2

Link Tải Microsoft Office Project 2007 Service Pack 2 chính thức:

Tải về máy (113,6 MB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 2 cung cấp những bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Project 2007.Microsoft Office Project 2007 Service Pack 2 cải thiện năng lực yên ổn và cải tiến hiệu suất trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người sử dụng.Ngoài việc fix lỗi những SP kể chung còn gồm có cải tiến tính yên ổn, hiệu suất và tính bảo mật.
Microsoft Office Project 2007 Service Pack 2

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ những hệ điều hành: Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3.- Service Pack 2 sẽ cập nhật:Microsoft Office Project Professional 2007
Microsoft Office Project Standard 2007


Link Tải Microsoft Office Project 2007 Service Pack 2 mới nhất:

Tải về máy (113,6 MB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)