Tải Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 2

Link Tải Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 2 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Service Pack 2 cung cấp những bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Project Language Pack 2007.Ngoài việc fix lỗi những SP kể chung còn gồm có cải tiến tính yên ổn, hiệu suất và tính bảo mật.
Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 2

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ những hệ điều hành: Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3.- Service Pack 2 sẽ cập nhật: Microsoft Office Project Language Pack 2007.


Link Tải Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 2 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)