Tải Microsoft Office Project Server 2010 Service Pack 1

Link Tải Microsoft Office Project Server 2010 Service Pack 1 chính thức:

Tải về máy (405,7 MB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)

Service Pack 1 (SP1) dành cho Microsoft Office Project Server 2010 gồm có những bản cập nhất mới nhất nhằm nâng cao tính bảo mật, cải thiện hiệu suất và tính yên ổn. Ngoài ra, SP còn gồm có tất cả những bản cập nhật được phát hành trước đó.
Microsoft Office Project Server 2010 Service Pack 1

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ những hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008.- Bản cập nhật này vận dụng đối với: Microsoft Project Server 2010.- Windows Installer 3.1 hay cao hơn.


Link Tải Microsoft Office Project Server 2010 Service Pack 1 mới nhất:

Tải về máy (405,7 MB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)