Tải Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (64 bit)

Link Tải Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (64 bit) chính thức:

Tải về máy (166,7 MB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)

Service Pack 1 cung cấp những bản cập nhật mới nhất cho tất cả hệ thống Microsoft Office Servers 2007. Microsoft Office Servers 2007 SP1 hỗ trợ cải thiện năng lực yên ổn và cải tiến hiệu suất trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người sử dụng. Gói dịch vụ này gồm có tất cả những bản cập nhật phát hành cho hệ thống Microsoft Office Servers 2007 trước tháng 12 năm 2007.
Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (64 bit)

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ những hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition, Windows Server 2003 x64 bản, Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition , Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2008.- Bản cập nhật này vận dụng đối cùng những chương trình sau đây:Microsoft Office SharePoint Server 2007
Microsoft Office Project Server 2007
Microsoft Office Forms Server 2007
Microsoft Office Groove Server 2007, 64-Bit Edition
- Yêu cầu cho vào: Cần cài Windows SharePoint Services 3.0 SP1 trước khi cài Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1.Để cài đặt SP1, bạn nên có Microsoft Installer 3.1 (MSI 3.1) hay cao hơn.
Để cài đặt SP1, bạn phải nhiều ko gian ổ cứng hơn so cùng kích thước của những bản vá.


Link Tải Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (64 bit) mới nhất:

Tải về máy (166,7 MB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)