Tải Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (32 bit)

Link Tải Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (32 bit) chính thức:

Tải về máy (178,6 MB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)

Service Pack 2 cung cấp những bản cập nhật mới nhất cho tất cả hệ thống Microsoft Office Servers 2007. Ngoài việc fix lỗi những SP kể chung còn gồm có cải tiến tính yên ổn, hiệu suất và tính bảo mật.
Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (32 bit)

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ những hệ điều hành: Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008.- Service Pack 2 sẽ cập nhật:Microsoft Office SharePoint Server 2007
Microsoft Office Project Server 2007
Microsoft Office Forms Server 2007
Microsoft Search Server 2008
Microsoft Search Server 2008 Express
Microsoft Office Groove Server 2007, 64-Bit Edition


Link Tải Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (32 bit) mới nhất:

Tải về máy (178,6 MB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)